Pages

Featured Posts

13 Temmuz 2013 Cumartesi

Malkara İlçe Tanıtımı 18

Bağlardan elde edilen üzümden gayri Müslimler şarap elde ediyorlardı. Bu şarapları hem ihtiyaçlarında kullandıkları gibi diğer gayri Müslimlere de satıyorlardı. Malkaralılar, koyun, keçi, sığır, at, katır vs gibi hayvanları da yetiştiriyorlardı. Hayvancılık tarım kadar önemliydi. Bu hayvanlar hem halkın et ihtiyacını karşılarken, hem de sahiplerinin ve ordunun ihtiyaç duyduğu hayvan gücü ihtiyacını da karşılıyorlardı. Örneğin hem çift sürmek için, hem de top arabası çekmek için bu hayvanlar lazımdı.

Günümüzde Tarım:

İlçemiz gerek tarım, gerekse hayvancılık bakımından önemli bir konuma sahiptir. Toplam 1.225.000 dekar olan arazinin 766.000 dekarı kültür arazisi, 7.600 dekarı mera, 9.000 dekarı çayırlıktır. Kısaca arazilerimizin 2/3'ünde doğrudan veya dolaylı olarak tarım yapılmaktadır.

İlçede sulama amaçlı Karaidemir Barajı ve 8 sulama göIeti bulunmaktadır.Bunların toplam sulama kapasitesi baraj hariç 17.862 dekardır. Sulama yapılan arazi 7.000 dekardır. Barajdan yapılan sulamayla birlikte toplam 13.950 dekarlık arazide sulu tarım yapılmaktadır. Özellikle sulama yapılan arazilerde ikinci ürün olarak mısır ve kısmen de sebze yetiştirilmektedir.

Tarım modern usullerle yapılmaktadır. Tarlanın hazırlanışı, tohum ekilisi, ilaçlama, gübreleme, hasat ve saman desteklenmesi gibi her aşama makinelerle gerçekleştirilmektedir. Ayrıca buğday, ayçiçeği gibi ürünlerde verimli ve hastalıklara dayanıklı tohumlar kullanılmaktadır.

Ekimi yapılan en önemli tarım ürünleri buğday, ayçiçeği, arpa ve yem bitkileridir. Son yıllarda triticale, kanola gibi yazlık bitkilerle, çeltik ekimine başlanmıştır. Buğday ekimi en çok yapılan bitkidir. 2005 Yılında 316.000 dekarlık araziye ekilmiştir. Ortalama verim 550 kg./da. olmuş ve yıllık rekolte 170.000 ton olarak gerçekleşmiştir.

İkinci önemli ürün ayçiçeğidir. 2005 yılında 300.000 dekar araziye ekilmiş, ortalama 260.kg./da. verim olmuş ve 77.480 ton ürün elde edilmiştir. 2004 Yılında üreticiye 7.608.985 YTL. destekleme primi ödenmiştir. Arpa ise 63.200 dekarlık alana ekilmiştir. Ortalama verim 400 kg./da. olmuş ve 25.000 ton ürün elde edilmiştir.

Yem bitkilerinden mısır 21.700 dekara, macar fiği 5837 dekara, korunga 200 dekara, yonca 6.400 dekara ekilmiştir. Bu bitkilerin ekim alanları her sene artmaktadır. Bu artışta eğitim çalışması yanında primlerin önemli katkısı olmuştur.

Çeltik ekimi dört yıldır yapılmaktadır. 2005 Yılında 3.600 dekara baldo ve Osmancık-97 ekilmiştir. Kanola ise 2004 yılında 1.627 dekara ekilmiş ve 337 ton ürün elde edilmiş olup, sonbahar yağışları erken düşmediği için 2005 yılında ekim yapılmamıştır.

İlçemiz hayvan varlığı ve kalitesi bakımından Türkiye'de önemli bir konuma sahiptir. Özellikle süt inekçiliği ve damızlık hayvan bakımından açık pazar konumundadır.

İlçede 53.105 büyükbaş hayvan bulunmaktadır. Bunun 38.000'i yüksek süt verimli saf Holstein ırkıdır. 13.383'i ise Holstein melezidir. Kalan 1.722 adedi ise Montefon, jersey ve Simental melezidir.

İlçemizde günlük süt üretimi ortalama 249.460 litredir. Bunun 20.000 litresi vatandaşın kendi tükettiği ve yoğurtçulara sattığı miktardır. Sanayiciye her gün verilen süt miktarı ortalama 229.000 litredir. Bu miktar kış aylarında 220.000 litre, bahar ve yaz aylarında ise 280.000 litredir. Böylece ilçemizin yıllık süt üretimi 83.752.000 litredir, ilçede süt üreticisi olarak toplam 5.300 kişi bulunmaktadır. Sütler tamamen makinelerle sağılmaktadır. Avrupa standartlarında hijyenik koşullara ulaşmak ve bakteri sayısını bu standartlarına indirmek için sene başında Kaymakamlığımızca bazı tedbirler alınmış ve uygulamaya konulmuştur. Süt üreticisine 2005 yılında 3.488.672 YTL. destekleme primi ödenmiştir.

İlçede küçükbaş hayvan sayısı toplam 51.000'dir. Bunun 44.000 adedi koyun, 7.000 adedi keçidir. Kanatlı hayvan sayısı ise 95.272'dir. Bunların dışında kapasitesi 15.000 hayvan olan beyaz etli Amerikan hindisi yetiştiriciliği de yapılmaktadır.

İlçemizdeki 8 göletin balıklandırılması için Kaymakamlığın ve 11 Tarım Müdürlüğünce ortak çalışma yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda 2005 yılında dört göletimize 71.000 adet aynalı sazan yavrusu atılmıştır. Diğer dört gölete 2006 yılında Köylere Hizmet götürme Birliğince 150.000 adet turna balığı atılması planlanmıştır.

Malkara köylüsüne et, süt, ve tarımı ürünleri için 2005 yılında Devletçe 12.258.037 YTL. destekleme primi ödenmiştir. Yine 2004 yılında doğrudan gelir desteği olarak 8.021 çiftçimize 9.778.489 YTL. ödeme yapılmıştır.Malkara İlçe Tanıtım

22 Haziran 2013 Cumartesi

Malkara İlçe Tanıtımı 176- ŞEYH DAVUD TÜRBESİ:


Tekke Köyünde bulunmaktadır.


7- YEGAN BABA TÜRBESİ:


Camiatik Mahallesinde yol üzerinde bulunmaktadır. Yol yapmak için Türbe ve mezarlık kaldırılmış, sabahleyin mezarın tekrar yerine geldiği rivayet edilmektedir. I. Murat zamanından kalmadır.


8- ÜÇLER TÜRBESİ:


Hacıevhat Mahallesi, Erenler semtinde bulunmaktadır. Biri kız, ikisi erkek üç kardeşin mezarı bulunmaktadır. Ne zaman yaşadıkları kesin belli olmamakla birlikte düşmanlarla yaptıkları mücadelede hayatlarını kaybeden üç kardeşin mezarları üzerine kurulmuştur.


Kiliseler:
İlçemizde eski dönemlere ait 4 adet kilise mevcuttur. Gazibey Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan Hıristiyan Kilisesi; Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi tarafından depo olarak kullanılmakta iken tavanın çökmesi sonucunda bu gün her hangi bir amaç için kullanılmamaktadır. Şahin Köyü’nde de bir Hıristiyan Kilisesi mevcuttur. Diğer taraftan Gazibey Mahallesinde Halk Eğitim Merkezi arkasında bulunan bina Ermeni Kilisesidir. Hacıevhat Mahallesinde bulunan Bulgar Kilisesi yıkılmış olduğundan mevcut değildir. Mevcut diğer 3 kiliselerinde tavan ve duvarlarında çökmeler olup, bakımsızdırlar
MALKARA İLÇE KÖYLERİ VE BELDELERİ
Balabancık • Kozyörük • Sağlamtaş •
Köyler:
Ahievren • Ahmetpaşa • Aksakal • Alaybey • Allıışık • Bağpınarı • Ballı • Ballısüle • Batkın • Bayramtepe • Çavuşköy • Çınaraltı • Çınarlıdere • Çimendere • Danişment • Davuteli • Deliller • Demircili • Dereköy • Deveci • Develi • Doğanköy • Dolu • Elmalı • Emirali • Esendik • Evrenbey • Gönence • Gözsüz • Güneşli • Hacısungur • Halıç • Hasköy • Hemit • Hereke • Izgar • İbribey • İbrice • İshakça • Kadiköy • Kalaycı • Karacagür • Karacahalil • Karaiğdemir • Karamurat • Kavakçeşme • Kermeyan • Kırıkali • Kiremitlik • Kuyucu • Küçükhıdır • Kürtüllü • Mestanlar • Müstecep • Pirinççeşme • Sarıpolat • Sarıyar • Sarnıçköy • Sırtbey • Şahin • Tekke • Teteköy • Vakıfiğdemir • Yaylagöne • Yaylaköy • Yenice • Yenidibek • Yılanlı • Yörücek • Yürük
Tekirdağ ilçeleri: Merkez • Çerkezköy • Çorlu • Hayrabolu • Malkara • Marmara Ereğlisi • Muratlı • Saray • Şarköy
MALKARA İLÇE TARIM
Cumhuriyet Öncesi Tarım:

Malkara ilçesi Osmanlı Devleti zamanında da önemli bir tarım ve hayvancılık merkeziydi. Çünkü Malkara toprakları az engebeli verimli topraklardır. Eski zamanlardan beri buğday, mısır, arpa, çavdar, kuşyemi, darı, yulaf, pamuk kozası, ipek böceği ile çeşitli meyve ve sebzeler yetiştirilmiştir. Şehrin etrafında bağlar, bahçeler ve bostanlar vardı. Elde edilen sebze ve meyveler ilçe halkının ihtiyacını karşılayabiliyordu. Hububata gelince, halkın ihtiyaç fazlası Tekirdağ Limanı yolu ile özellikle İstanbul ve askeri birliklere sevk edilirdi. Halk böylece önemli ölçüde bu yoldan geçimini sağlardı. Genellikle halk arasında zahire ticareti ve hayvan ticareti yapan tüccarlar bulunuyordu. Özellikle tarım ürünleri ve büyükbaş ile küçükbaş hayvanları alarak depolayan bu tüccarlar, devletten gelen emir üzerine mallarını ihtiyaç duyulan yere sevk ediyorlardı.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Sayfamızı Beğenmenizle
Mutluluk Duyarız